Žákovský parlament

Členy ŽP jsou zástupci jednotlivých tříd II. stupně a zástupci 5. ročníku.


Pravidelné schůzky ŽP ve školním roce 2023/2024 se konají každý čtvrtek od 13.15

ŽP vedou paní učitelky Daniela Holbová a Jitka Kreidlová
 

Akce ŽP ve školním roce 2022/2023:

  • Halloween
  • Mikulášská soutěž pro I.stupeň
  • Vánoční soutěž pro II.stupeň
  • Soutěž Čejkovická má talent
  • Den přání
  • Školní ples 
  • Barevný den – růžový den
 
V​olby do žákovského parlamentu
V​olby do žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhly na Základní škole Brno, Čejkovická 10 volby do žákovského parlamentu, který aktivně působí na škole již několik let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy – zapojování žáků do rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Všechny aktuality