Zahraniční spolupráce - dopisování

Žákovský parlament v lednu zahájil projekt dopisování s naší partnerskou školou na Slovensku. Všichni zájemci z naší školy od 5. do 9. ročníku vyplnili krátkou vizitku o sobě a svých zájmech, na základě které najdou kamaráda, se kterým si do konce školního roku mohou vyměňovat dopisy. Bude-li o projekt na obou stranách zájem, bude pokračovat i v dalším školním roce.