Školní časopis GRAPES

Žákovský časopis GRAPES tvoří a vydávají žáci II. stupně školy v žurnalistickém kroužku.

Redakce časopisu úzce spolupracuje s žákovským parlamentem a je jeho nedílnou součástí.

Časopis je určen žákům školy, učitelům i rodičům a je zaměřen na dění ve škole.

Redaktoři prostřednictvím svých článků v jednotlivých rubrikách vyjadřují své názory na školní akce,
projekty, informují o výsledcích soutěží, připravují rozhovory a ankety. Zároveň přinášejí zajímavé
nápady, návody a recenze produktů ze života svých vrstevníků. V časopise nechybí ani zábavné
stránky, kvízy, doplňovačky, horoskopy, literární pokusy a výtvarné ilustrace žáků školy.

Časopis GRAPES vychází třikrát ročně a je tematicky zaměřen na Vánoce, Velikonoce a očekávané
prázdniny.