Schránka důvěry

Schránka důvěry

Zapojení naší školy do projektu „Nenech to být“
Rádi bychom Vás informovali, že se naše škola zapojila do projektu „Nenech to být“.  Zapojili jsme se, protože chceme žákům vytvářet bezpečné prostředí a záleží nám na tom, aby se bezpečně také cítili. Naším cílem je minimalizovat výskyt šikany a vylučování z kolektivu, naučit žáky, jak se v takové situaci chovat, a především, jak se účinně bránit.
Žákům i jejich rodičům tak nabízíme další možnost, jak na tyto jevy upozornit.
O co se jedná? „Nenech to být“ je internetový a mobilní systém, vytvořený týmem studentů z Brna, který bojuje proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Projekt má akreditaci MŠMT a je podporován Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.
„Nenech to být“ funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronické podobě. Výhodou je, že je zcela anonymní.
  1. oznamovatel se na webu  http://nntb.cz  přihlásí jako STUDENT nebo RODIČ
  2. vyhledá název své školy
  3. uvede jméno oběti a stručně popíše situaci
Informace se dostane pouze k vybrané a proškolené osobě, která ví, jak postupovat, a bude problém řešit.

Doufáme, že k takovým událostem bude docházet co nejméně, ale pokud se tak stane, bude tento projekt účinným pomocníkem.                                                                                                                     

                                                                                      Váš tým školního poradenského pracoviště a vedení školy