BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

Tato doba nutí žáky ke stálému připojení do kyberprostoru. Být online. Jak ale pracovat v tomto prostoru bezpečně? Jak si stanovit pravidla práce? Jak se nestát závislým? Platí všechno doposud naučené? Může se internet stát rizikovým prostředím i pro starší žáky?  Co pro bezpečí v kyberprostoru můžu udělat jako rodič? Na takové a spousty podobných otázek může odpovědět odborník v semináři. Pomoct mohou webové stránky plné rad.

https://www.e-bezpeci.cz/

Všem rodičům i žákům, kteří hledají odpovědi na takové a další otázky doporučujeme (jak jinak) opět webové stránky. Jedná se o stránky zřizované Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost, o stránky vedené profesionály se zárukou odborných institucí.

https://osveta.nukib.cz/local/dashboard/

Nabízíme vám je jako pomoc při hledání řešení vzniklých problémů.

Dále doporučujeme brožuru Bezpečně v kyberprostoru

V případě potřeby můžete také kontaktovat školní metodičku prevence nebo školní psycholožku. I nadále chceme být školou nápomocnou.
 

Mgr. Martina Sklenářová - školní metodik prevence