Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 
Název školy Základní škola Brno, Čejkovická 10, p.o.
Důvod a způsob založení  Zakládací listina ze dne 1.7.1999
zřizovatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
příspěvková organizace je zapsána v rejstříku škol
Organizační struktura https://www.zscejkovicka.cz/organizacni-struktura
Kontaktní poštovní adresa ZŠ Brno,.
Čejkovická 10
628 00 Brno
Adresa školy pro osobní návštěvu ZŠ Brno,
Čejkovická 10,
628 00 Brno
Úřední hodiny Po – Pá 9.00 – 12.00
v době hlavních prázdnin viz.informace v aktualitách webu, v době ostatních prázdnin zavřeno
Telefonní čísla 544233629 – ZŠ Brno pevná
+420 725 812 873 – ZŠ Brno mobil
Adresa internetových stránek www.zscejkovicka.cz
www.skolaonline.cz – školní informační systém
Adres podatelny info@zscejkovicka.cz
Datová schránka zzpkkar
Bankovní spojení Škola 86-0957030257/0100
FKSP – 86-0974500257/0100
IČO 70919682
DIČ CZ70919682, nejsme plátci DPH
IZO 118201263
REDIZO 618201254
Ředitel školy Mgr. Jiří Odehnal
+420 725 015 239
Jiri.odehnal@zscejkovicka.cz
Zástupce ředitele školy pro ekonomickou činnost Ing. Otakar Tesař
+420 544 233 629
otakar.tesar@zscejkovicka.cz
Seznam hlavních dokumnetů Školní řád, Výroční zpráva, ŠVP - vše k dispozici na úřední desce
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese
https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik
Rozpočet https://www.zscejkovicka.cz/dokumenty
Licenční smlouvy škola nemá
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím ZDE
_________________________

KE STAŽENÍ