Volby do žákovského parlamentu

Žákovský parlament na Čejkovické se rozrostl o další členy 

23. září proběhly na Základní škole Čejkovická doplňující volby do žákovského parlamentu, ve kterých žáci pátých, osmých a devátých ročníků volili své zástupce.

Žákovský parlament aktivně působí na ZŠ Čejkovická již řadu let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy – zapojování žáků do rozhodování o věcech, které se jich týkají.
Třídní kolektivy si nejdříve vyrobily občanské průkazy a připravily kandidátky se seznamem zájemců o členství.

V den voleb se postupně dostavily do volebního prostoru před aulou, kde na ně již čekala volební komise sestavená ze stávajících členů.

U volební komise, která si nejdříve po předložení občanských průkazů označila účast voličů v připravených seznamech tříd, následně voliči obdrželi kandidátky. Jejich úkolem bylo přistupovat jednotlivě ke skutečné volební urně, označit jedno nebo dvě jména na kandidátce a vhodit ji do urny. 

Voliči měli také možnost nevolit, ale tuto možnost využilo jen několik žáků. 

Celkem bylo v doplňkových volbách odevzdáno 84 platných hlasů. Do stávajícího žákovského parlamentu, který tvoří 13 žáků, bylo pro školní rok 2021/2022 zvoleno 11 nových členů.

Žákovský parlament čeká po dlouhé covidové odmlce ve školním roce 2021/2022 řada úkolů - propojovat žáky různých ročníků a podílet se na pozitivním klimatu na škole organizováním různých soutěží a prožitkových aktivit.

Všichni zvolení členové budou ve čtvrtek 21.10. 2019 v aule slavnostně uvedeni do funkce vedením školy.
Přejeme nově zvoleným členům a celému žákovskému parlamentu úspěšný školní rok.
Daniela Holbová