V​olby do žákovského parlamentu


Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhly na Základní škole Brno, Čejkovická 10 volby do žákovského parlamentu, který aktivně působí na škole již několik let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy – zapojování žáků do rozhodování o věcech, které se jich týkají.
Žákovský parlament se snaží také propojovat žáky různých ročníků a podílet se na pozitivním klimatu ve škole organizováním různých soutěží a prožitkových aktivit.

 

Třídní kolektivy 5. - 9. ročníku si nejdříve vyrobily občanské průkazy a připravily kandidátky se seznamem zájemců o členství.

V den voleb se třídy postupně dostavily do volebního prostoru před aulou, kde na ně již čekala volební komise sestavená ze stávajících členů. 

Každý žák, který se svobodně rozhodl volit, volil dva zástupce ze své třídy.
V řádných volbách pro školní rok 2020/2021 byli do žákovského parlamentu zvoleni tito žáci:

Za

5.A – Pecha Tim, Hiemerová Sára

5.B – Hudcová Julie, Kratochvíl Jaroslav

6.A – Havlát Zdeněk, Stuchlíková Tereza

6.B – Pešáková Klára, Vlasatíková Klára

7.A – Labudová Magdaléna, Zapletalová Nicol

7.B - Vlasáková Anna, Rája Radek

8.A – Krátká Gábina, Skoupilová Tereza

8.B – Klabal Michael, Kořínek Lukáš

9.A – Al Muhee Elias, Pešák Jan
Divokou kartu členství získali následující žáci:

7.A – Otakar Prokop

8.A – Kratochvílová Nela

8.B – Vnuk Štěpán

9.A – Václavík Adam

9.A – Vlasatík Ondřej
Schůzky se konají pravidelně každý čtvrtek od 13:30 – 14:00 ve třídě 6.B.

Účast je povinná.