Vlastivědné vycházky

Naše škola pořádá pro své žáky a jejich rodiče pravidelné vlastivědné vycházky. V letošním školní roce se koná již 3. ročník této akce. Vycházky jsou zaměřeny na poznávání blízkých i vzdálenějších pamětihodností a přírodních zajímavostí. Plán letošních vycházek bude brzo k dispozici

Pozvánku a informace o každé vycházce získáte od třídních učitelů, z nástěnky nebo webových stránek školy vždy minimálně týden před termínem vycházky.