​Vlastivědná vycházka – „Vokolo prýglu”

Od školy jsme díky autobusu a tramvaji dojeli do Bystrce k zastávce Zoologická zahrada. Odtud jsme se vydali podél řeky Svratky k přehradní hrázi. Pod hrází se nachází vodní elektrárna i pilíř nedokončeného mostu. Pak jsme vystoupali ke koruně hráze a přes ni jsme se vydali po levém břehu přehrady směrem k Sokolskému koupališti.
Na obou březích brněnské přehrady jsou naučné stezky věnované výstavbě a historii přehrady, flóře a fauně v jejím okolí, ale také vodohospodářství a čištění přehrady od sinic. Podél jedné z těchto stezek jsme došli k Sokolskému koupališti, kde jsme si udělali přestávku věnovanou svačině, ale i sportu a prolézačkám.
Po přestávce jsme pokračovali v cestě přes Osadu až k zastávce lodní dopravy Pod Trnůvkou. Zde jsme počkali na parník a převezli jsme se na druhý břeh k zastávce Rokle. Parníkem jsme pluli po jedné z nejkrásnějších částí přehrady mezi skálami po obou březích.
Na Rokli jsme si dopřáli přestávku na oběd a pak jsme se po pravém břehu přehrady vrátili zpět do Bystrce. Prošli jsme kolem restaurace U kotvy, přes pláže u Kozí horky a Rakovec.
Celou vycházku jsme si užili i díky tomu, že nám přálo počasí. Nebylo horko a nepršelo, takže na vycházku to bylo příjemné počasí.
Už se těšíme na další vycházku, která povede do údolí mlýnu. 


FOTOGRAFIE