Vlastivědná vycházka – Za jesličkami na Vranov

Druhou lednovou sobotu, tedy 11. 1. 2020, se konala tradiční novoroční vlastivědná vycházka.
Od školy jsme autobusem MHD dojeli do Vranova. Od zastávky Vranov – myslivna jsme došli k poutnímu kostelu Narození Panny Marie. Prohlédli jsme si interiér kostela a také jsme se podívali na celoročně přístupné Vranovské jesličky.
Od kostela jsme se vydali k rozcestníku u konečné autobusu a pak už jsme pokračovali po červené turistické značce směr Babí lom. Pod Babím lomem jsme nemohli minout oblíbené lelkovadlo. Všichni jsme prošli procesem „odlelkování“, abychom mohli do nového roku vykročit očištěni od zbytečností.
Po vydatné svačině jsme se vydali zdolat vrchol Babího lomu a pak jsme zamířili k rozhledně na opačném konci skalního hřbetu. Vzhledem k podmínkám (kombinace ledu a bláta) jsme letos zvolili bezpečnější cestu k rozhledně. Od sedla jsme sešli po modré turistické značce ke studánce a odtud jsme po žluté značce vyšplhali k rozhledně.
Letos poprvé nás u rozhledny nedoprovázely mlhy, takže jsme si mohli užít pěkného výhledu. Příjemně naladěni jsme se vydali do Lelekovic, kde nás čekal zasloužený výborný oběd v naší oblíbené restauraci.
Posledním úkolem vycházky bylo dostat se domů. Proto jsme se po obědě vydali k nedaleké železniční zastávce Česká, odkud jsme se pohodlně dopravili vlakem do Židenic a následně autobusem ke škole.
Vycházka se nám všem líbila, počasí nám přálo a těšíme se tedy na další společné putování, které se uskuteční v březnu. Všechny vás zveme. 

FOTOGRAFIE