Zeměpisná olympiáda 2019/2020

Školní kolo 4. ročníku Zeměpisné olympiády se konalo 19. 12. 2019. Zúčastnilo se ho 19 žáků z 2. stupně. Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií, v rámci kterých řešili zadané úkoly. Nejlepší řešitel z každé kategorie postoupil do okresního kola.

Okresní kolo se tradičně konalo na ZŠ a MŠ Milénova v Brně. Celkem 38 brněnských základních škol a víceletých gymnázií do soutěže přihlásilo 96 žáků. Soutěžící řešili úkoly, které byly rozděleny do třech částí (s atlasem, bez atlasu a praktická část) v celkovém čase 180 minut.

Naši školu reprezentovali: Otakar Prokop, 6. A v kategorii A, Ondřej Zdráhal, 7. B v kategorii B a Karolína Pospíšilová, 8. A v kategorii C. Úkoly byly obtížné, v jejich řešení byli limitováni neúprosným časem, soupeřili s konkurencí v podobě těžké váhy. Přesto přežili a jejich umístění je následující: Otakar 14. místo, Ondra 30. místo a Karolína 30. místo. 

Kompletní výsledky najdete ve studijních materiálech předmětu Zeměpis ve složkách 6. A, 7. B, a 8. A.

Děkuji všem soutěžícím letošního ročníku a těším se na ten příští.