Základní umělecké školy v Brně

Další vydání Newsletteru, který vydává projektový tým MAP Brno ve spolupráci s vedením statutárního města Brna.

Jeho obsahem jsou informace pro rodiče i širokou veřejnost k základnímu uměleckému vzdělávání a k zápisu do základních uměleckých škol na území města Brna.