Výuka v kuchyňce

Třída 3.A měla 24.10.2019 v hodině pracovních činností výuku v kuchyňce. Děti si donesly z domu různé druhy zeleniny a ovoce. Udělaly si chlebíčky, které si mohly ozdobit podle vlastní fantazie. Převládaly obličejíčky a motivy z přírody. Žáci si zaslouží velkou pochvalu za respektování pokynů (všechno krájení jsme zvládli bez jediného úrazu), a také za pohodovou a přátelskou atmosféru. Těšíme se na příště.

Fotografie