Výlety 4. ročníku

Archeonskanzen Modrá, Živá voda, Velehrad


Obě třídy 4. ročníku vyrazily spolu na konci školního roku na výlety. První výlet zavedl naše kroky do Archeonskanzenu Modrá, kde jsme na vlastní oči viděli, co jsme se přes školní rok učili ve vlastivědě. Tento den nám přiblížil, jak žili lidé na Velké Moravě, jak bydleli, co jedli, nahlédli jsme i do jejich příbytků. Mezi jednotlivými částmi exkurze nás provázela volně se pohybující zvířata, jako slepice, husy a kozy. Cítili jsme se jako bychom na chvíli žili v době, kdy na naše území přišli Cyril a Metoděj. 

Poté jsme si udělali procházku na Velehrad, prohlédli jsme si Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. 

Nemohli jsme vynechat ani návštěvu Živé vody v Modré. Tam jsme se dozvěděli zajímavosti o rybách a na závěr jsme se prošli proskleným tunelem přímo pod rybníkem. Kolem nás plavali nejen sumci, kapři, pstruzi a candáti, ale i největší sladkovodní ryba světa - vyza velká, která má téměř 2 metry. V podvodním tunelu měl ale velký úspěch i pan potápěč, který byl právě v práci a leštil tunel. :-)

Všichni jsme si tento den moc užili. 
 

Pravěká exkurze

Náš druhý výlet byl do Muzea ve Šlapanicích. Dnem nás prováděl pan archeolog s paní průvodkyní, od kterých jsme se dozvěděli zajímavosti o dávných dobách. Provedli nás po různých šlapanických lokalitách, pověděli nám, kde se co našlo. Pan archeolog nám přiblížil svou práci a na závěr nám ukázal originální nález dýky z pravěkého období.

Počasí nám také přálo, proto jsme den zakončili osvěžující zmrzlinou. 

Veronika Palacková a Jana Dudová