Vánoční jarmark

Ohlédnutí za adventem

V adventním čase se kromě jiných uskutečnila dne 12. prosince i jedna z největších akcí naší základní školy. Vánoční jarmark patří mezi oblíbené tradiční setkání žáků, učitelů a rodičů. 

Děti své výrobky pečlivě a s radostí připravovaly již od října. Vše tvořily za podpory a pomoci svých učitelů, v některých případech i rodičů. Jarmark probíhal v prostorách před aulou. 

Dveře pro rodiče a další návštěvníky se otevřely v 15:30 hodin milým vystoupením našich žáků, kterým tímto za jejich skvělé výkony moc děkujeme. 

V 16 hodin byly již všechny stánky v obležení kupujícími. Odměnou nám všem byly úsměvy v kavárně a cukrárně s dobrotami, radostné oči nakupujících a hlavně prodávajících dětí. Odnesli jsme si také plné tašky dárků a zážitků. 

S poděkováním a přáním všeho nejlepšího v roce 2020 se už těšíme na další ročník.