Technické muzeum 7. A

Ve středu 4. 12. 2019 se třída 7. A vydala do Technického muzea. Nejprve si zahráli ve dvojicích únikovou hru, která byla součástí výstavy o železné oponě. Každá dvojice v průběhu hry získávala indicie o jedné reálné osobě, která měla k železné oponě nějaký vztah. Po úspěšném ukončení hry se žáci dozvěděli, jaký osud tuto osobu potkal. Byli mezi nimi ti, kterým se podařilo železnou oponu překročit, ale také ti, kteří se jim v tom snažili zabránit. Dále jsme se společně podívali do uličky řemesel, kde jsme nahlédli do prvorepublikových obchodů, řemeslnických dílen, soukromých obydlí i do hospody. Po vydatné svačině jsme se vydali do technické herny a na retrogaming, kde bylo možné hrát staré počítačové hry. Zaměstnanci muzea sedmáky velice chválili nejen za jejich znalosti, ale také za to, jak výborně se žáci umí chovat.