Sportovní den I. stupně

Tato tradiční školní akce se konala 16. 9. 2019 na Bílé hoře. Žáci soutěžili v rámci tříd i ročníků. Týmy po 5 – 7 členech čekalo 6 sportovně zaměřených stanovišť (např. slalom na koloběžce, skákání v pytli nebo lanový žebřík), které pro děti připravili pan učitel J. Kuchař, pan učitel M. Malý ve spolupráci se třídou 9. A a jejich TU M. Sklenářovou. Nejlepší týmy byly odměněny diplomy a nejen sportovními cenami. Všichni si užili spoustu zábavy a nádherné slunečné dopoledne.

FOTOGALERIE