Šplh 1. a 2. stupně

V listopadu 2019 probíhala základní kola ve šplhu na tyči s přírazem. 13. 11. 2019 se zúčastnilo 17 žáků naší školy v kategorii 1. stupeň (3.-5.třída) . Soutěž probíhala na ZŠ Krásného. Do dalšího kola z našeho družstva postoupila žákyně s krásným, rychlým časem 5, 3 s. V tomto kole se bohužel už neumístila na předních příčkách. 

21.11. probíhalo základní kolo ve šplhu 2. stupně, kterého se zúčastnilo pouze 6 statečných žáků. Soutěž probíhala na SŠ Polytechnické, kde mají jako jediní elektronickou časomíru pro šplh. I přes velkou snahu jsme se v této soutěži neumístili na postupových příčkách.

Chválím všechny naše malé a velké závodníky za účast, šplh je poměrně těžká disciplína a někdy i bolí. Děkuji svým kolegům, p. uč. Kuchařovi a p. uč. Maléhu, za přípravu žáků na soutěž. 

J.Kreidlová