ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE II. STUPNĚ

Recitační soutěže na Základní škole Čejkovická jsou již tradičně nedílnou součástí rozvoje čtenářské gramotnosti našich žáků.Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a následně veřejného vystoupení se rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělejšího ovládání mateřského jazyka, soutěž přispívá také ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních schopností a dovedností.
Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se aula školy opět zaplnila milovníky poezie. V odpoledních hodinách sem přišli zarecitovat básně žáci II. stupně školy. V jejich podání zazněly verše Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava Seiferta, Miloše Kratochvíla, Jiřího Wolkera, Luboše Pospíšila, Jiřího Ryšánka, ale i Jacquesa Préverta a Tarase Ševčenka. Někteří soutěžící překvapili posluchače a porotu i vlastní tvorbou.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. ročník vystoupilo na pódium 7 soutěžících, v kategorii 8. a 9. ročník recitovalo 13 žáků. Porotu nejvíce pobavil svým přednesem a vybranou básní Duch Ota Prokop z 9.A.
Kromě příjemné recitační přehlídky se soutěžilo nejen o ceny, ale hlavně o postup do Městského kola recitační přehlídky – Dětská scéna 2023. Porota složená z členů žákovského parlamentu a pedagogů neměla lehký úkol. Nakonec se shodla na postupujících. Za kategorii 6. a 7. ročník bude na Dětské scéně 2023 naši školu reprezentovat Sofie Svatoňová ze 7. B a za kategorii 8. a 9. ročník opět Zdeněk Havlát z 8.A. Recitační část přehlídky Dětská scéna 2023 se koná 10. března 2023 v prostorech Mahenovy knihovny v Brně.

Všem soutěžícím děkujeme za příjemný zážitek, postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole, ale také mnoho inspirace a načerpaných zkušeností pro příští školní rok.