Recitační soutěž - městské kolo

Již tradičně se Základní škola Brno, Čejkovická 10, účastnila recitační přehlídky pod názvem Dětská scéna 2022. Recitátoři, kteří naši školu zastoupili v městském kole, postoupili nejdříve z třídního kola a následně i z kola školního, kde se umístili ve své kategorii na prvním místě. Soutěž proběhla v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde žáci Vojtěch Daněk (1.B), Gabriela Grimová (3.B) a Michaela Dobešová (5.B) odvážně vystoupili před odbornou porotou, tvořenou lektory dětského divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy. Velkého úspěchu se dočkala Gabriela Grimová, která získala ocenění poroty za živý projev a cenu diváka.
Na recitační přehlídce III. a IV. kategorie se následující den sešli vynikající recitátoři ze základních škol a víceletých gymnázií a připravili svými výkony a kvalitními texty všem přítomným neskutečný zážitek. Porota, která byla složená z odborníků dramatických oborů, pedagogické fakulty a JAMU, měla opravdu nelehký úkol vybrat dva postupující.
Žáci Zdeněk Havlát (7. A) a Natálie Šancová (9. A) nezklamali a svou recitací přispěli k velmi úspěšné soutěži, která se pro ně i ostatní účastníky stala  i velkou zkušeností a inspirací pro příští ročník.
Všem účastníkům děkujeme za zodpovědnou přípravu a reprezentaci naší školy.
 
FOTOGRAFIE
Mgr. Jana Kuřátková, Mgr. Daniela Holbová