Potřebuji si vyřídit

Vyřídit povolení uzavření klasifikace při absenci nad 35 %


Zdůvodněnou žádost o výjimku ze Školního řádu tj. povolení uzavření klasifikace v závěru pololetí při absenci nad 35% dává zákonný zástupce žáka na přiloženém formuláři k rukám ředitele školy nejpozději den před uzávěrkou klasifikace.

Podmínkou schválení žádosti je dostatečný počet známek v daném předmětu (předmětech) viz Školní řád.

Lékařské potvrzení k žádosti NENÍ potřeba!Vybavit syna/dceru pomůckami a sešity na školní rok 19/20