Po stopách brněnských pověstí

Žáci si užili výuku literatury přímo v centru Brna

Žáci třídy 7. A měli možnost vyzkoušet si zážitkové učení přímo v centru města Brna. 

Cílem výuky s názvem „Po stopách brněnských pověstí“ bylo nejen zopakovat si tento  literární žánr, ale i orientovat se podle mapy, samostatně se rozhodovat, řešit problémy a týmově spolupracovat.

S tématem se všichni seznámili již předem ve škole, takže do hry vstupovali vybaveni základními informacemi.

Každá skupina obdržela zjednodušenou mapu centra města Brna s označením ulic v okolí náměstí Svobody, kde se nacházelo hlavní stanoviště. Na mapce byla otazníkem vyznačena místa, kam se mají žáci dostat a tam hledat nějakou věc, ke které existuje určitý příběh, vyfotit ji, zapsat ji do mapky a zároveň i název budovy, ve/na které je věc umístěna. Po návratu na stanoviště bylo jejich úkolem popsat svůj objev. Při správném vyřešení se mohli vydat za dalším otazníkem. 

Bylo zábavné sledovat jejich hledání a návraty – Našli? Nenašli? To není ono, tak znovu. Nakonec se vše podařilo vyřešit v daném časovém limitu. 

Pod otazníky bylo ukryto 6 předmětů. Jakmile našli poslední, vrátili se na stanoviště, kde dostali pracovní list s otázkami k jednotlivým příběhům. Jejich vyřešením se dopracovali k závěru, že předměty byly skutečné, ale příběhy vymyšlené. Tím dospěli do cíle - k závěrečné definici pověsti.

Nuda to určitě nebyla, pro některé skupiny zároveň i sportovní výkon ☺. Tak zase někdy příště.
Daniela Holbová