​Opět jsme odměňovali

Koncem února jsme odměňovali žáky, kteří se v průběhu ledna a února zúčastnili matematických soutěží.

Začátkem ledna se konalo školní kolo SUDOKU pro žáky 6. až 9. tříd. Odměnili jsme žáky, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě. 

Koncem ledna se konala Pythagoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. až 8. ročníků. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků z uvedených ročníků. Opět jsme odměnili žáky, kteří se umístili na 1. až 3. místě ve své kategorii. V kategorii 5. ročníků a v kategorii 6. ročníků jsme navíc měli po jednom úspěšném řešiteli (zisk 10 a více bodů), kteří tak postupují do okresního kola. 

V únoru se také konala matematická soutěž Pangea, která je určena žákům 4. až 9. ročníků. Soutěž probíhala na naší škole online, žáci pracovali ve vymezeném čase na počítačích v naší počítačové učebně. Její výsledky budeme znát počátkem dubna. 

A co nás ještě čeká? 

V březnu by se mělo uskutečnit krajské kolo Astronomické olympiády, okresní kolo Pythagoriády a také soutěž Matematický klokan. Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zřejmě dojde k změnám termínů. Budeme situaci sledovat a včas informovat. 

Fotografie