OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Žák 9. ročníku naší školy potvrdil svým výsledkem v Olympiádě v českém jazyce velmi dobrou přípravu.

Na Základní škole Brno, Čejkovická 10 se účastní žáci osmého a devátého ročníku také Olympiády v českém jazyce, která je součástí přípravy žáků školy na přijímací zkoušky.

Olympiáda se skládá ze dvou částí. Jazyková část je zaměřena nejen na znalosti, ale hlavně na logické myšlení v souvislostech. Ve slohové části musí žáci prokázat pravopisné znalosti, dobrou slovní zásobu, uvažování a kreativitu.

Na obě části mají účastníci soutěže určený čas 120 minut.

Školní kolo se uskutečnilo v prosinci 2019 a nejlepšího výsledku dosáhli Erik Nekuda a Anna Spáčilová.

Bohužel do okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v SVČ v Lužánkách dne 21. ledna 2020, mohl postoupit jen jeden z nich.

Erik Nekuda zde potvrdil své znalosti a schopnosti vynikajícím 5. místem z padesáti řešitelů z brněnských základních škol a gymnázií a zajistil si tím postup do krajského kola Olympiády v českém jazyce, které se bude konat 1. dubna na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Děkujeme a držíme palce.