Odměňovali jsme

Naši žáci se v průběhu října až prosince zúčastnili několika soutěží a olympiád z oblasti matematických a logických dovedností.
Proto jsme v posledním týdnu v prosinci odměnili nejšikovnější a nejúspěšnější žáky z jednotlivých soutěží.
O logické olympiádě jsme již psali. Zúčastnilo se jí z naší školy 33 dětí ve třech kategoriích. My jsme odměnili našeho nejlepšího účastníka z každé kategorie. 
Sladkou odměnu získali také žáci, kteří nás reprezentovali na soutěži MaSo a na turnaji Pišqworky 2019.
Posledními odměněnými byli nejlepší účastníci školního kola Astronomické olympiády.
Jsme rádi, když naši žáci k soutěžím přistupují aktivně a doufáme, že nejen získané odměny pro ně i pro ostatní žáky budou motivací k účasti v dalších soutěžích. 

Fotografie