​Návštěva předškoláků v 1. ročníku

V lednu za námi zavítali předškoláci z vinohradských mateřských škol, aby se seznámili s prostředím naší školy a zažili s námi zábavné vyučování. Společně jsme si zazpívali, zahráli hry, popovídali si. Předškoláci se také usadili do lavic, nakreslili obrázky, naučili se říkanku. Také si vyzkoušeli, jak se křídou píše na tabuli. Na závěr jsme si vzájemně poděkovali a rozdali dárečky. 

 

Žáci I. A, I. B a paní učitelky