Mimořádná opatření města Brna

Opatření pro město Brno ve spojitosti s mimořádnými opatření naleznete na https://www.brno.cz/koronavirus/

Důležité kontakty na KHS Brno:
Kontakt na oddělení hygieny dětí a mladistvých: 724 092 078
Mudr. Radka Boháčová: 541 126 410, radka.bohacova@khsbrno.cz
Mudr. Eva Lysá: 545 113 045, eva.lysa@khsbrno.cz