Matematické, logické a další soutěže v letošním školním roce

V loňském roce se naši žáci zúčastnili mnoha soutěží a v mnohých z nich dosáhli i velmi dobrého umístění. 

Logická olympiáda – 11. místo v krajském kole kategorie B

Matematická olympiáda

Pythagoriáda – 2 úspěšní řešitelé postupující do okresního kola

Pangea – 1 řešitel postupující do celostátního kola

MaSo

PIšQworky

Sudoku

Astronomická olympiáda

a další . . . 

Bohužel vzhledem k vývoji epidemiologické situace a opatřením MZ ČR byly soutěže v jarním termínu buď zrušeny bez náhrady, nebo posunuty, případně převedeny do distanční formy. 

V letošním školním roce dle doporučení ministra školství nebudou celostátní soutěže zatím vyhlašovány.

Ale neklesejte na mysli! Některé soutěže nám zůstaly a pokud nám to epidemiologická situace dovolí, tak si vyzkoušíme alespoň školní kola některých soutěží.

Pro začátek se můžete hlásit do základního kola Logické olympiády. Přihlašovat se musí každý účastník sám (škola registraci provést nemůže). Registrovat se můžete na www.logickaolympiada.cz do 30. září 2020.