Hodnocení žáků ve druhém pololetí 2019/2020

Hodnocení žáků v II. pololetí školního roku 2019/2020 upravuje následující vyhláška a metodický pokyn:

VYHLÁŠKA 211/2020 SB.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020