Den otevřených dveří

Rádi bychom pozvali všechny rodiče budoucích prvňáčků na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na ZŠ BRNO, ČEJKOVICKÁ 10, který se bude konat 3. 3. 2022 od 14:00 do 16:00.

Na den otevřených dveří se můžete dostavit pouze na základě rezervace přes náš rezervační systém.


ZDE 


Rezervovat se můžete do připravených místností v 15minutových intervalech, maximální počet osob na jednu rezervaci: 1 dospělá osoba a 1 dítě.

Rezervovat se můžete do těchto místností:

Vedení školy - konzultace s ředitelem a zástupcem ředitele školy
1.A - konzultace s vyučujícími prvního a druhého ročníku
1.Bkonzultace s vyučujícími prvního a druhého ročníku
Specíální pedagog - konzultace speciální pedagožkou
Výchovná poradkyně - konzultace s výchovnou poradkyní
Družina - konzultace s vedoucí vychovatelkou

Rezervovat se můžete v různé časy do různých místností

Při pobytu ve škole prosíme o respektování aktuálních protiepidemiologických opatření.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat.

Telefon: 725 015 239.
Email: jiri.odehnal@zscejkovicka.cz