Betlémský příběh

Dne 10. 12. 2019 se žáci 2. ročníků vydali na Louku na tradiční předvánoční dílničky tentokrát s názvem „Betlémský příběh“. Na Louce si žáci zahráli ve skupinkách divadlo na živé sochy, poslechli si příběh o narození Ježíše a poté si vyrobili vánoční dáreček „šumivé bomby do koupele“. Žáci tak mohli nasát příjemnou vánoční atmosféru.