Adaptační den 3. ročníku

Dne 20. září 2019 se třídy 3. ročníku zúčastnily adaptačního dne.  Aktivity směřovaly ke vzájemnému poznání, správné komunikaci a spolupráci. Odměnou nám bylo kytarové vystoupení spolužáka a společné zpívání za slunečného počasí na Bílé hoře. Se zpěvem nám pomohla i místní kobylka. Pohodový den nám zakončil piknik, který by se neuskutečnil bez dobrůtek z našich batůžků.