Nadstandardní zájmové aktivity

Žáci si mohou vybírat z 16 kroužků. Od konverzací v cizím jazyce, přes čtenářskou či počítačovou gramotnost, až po sportovní činnosti typu florbal. Žákům, kteří se připravují na přijímací zkoušky nabízíme také, přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky.