Aktuality

 

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

 

Vážení zákonní zástupci,
ve čtvrtek 17.6. 2021 od 16:00 proběhne v aule naší školy setkání rodičů budoucích prvňáčků, kde se dozvíte základní organizační informace k nástupu do I. ročníku. Pro děti budou na školním hřišti připravena zábavná stanoviště, kde si budou moci pod dohledem našich učitelů zasoutěžit.

Budeme se těšit na viděnou.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace o přijímacím řízení v roce 2021

ZKOUŠKY NA SŠ, SOŠ, SOU

 

1. Kolik přihlášek mohu podat v 1. kole přijímacího řízení?

DVĚ.

2. Kde přihlášky seženu?

Přihlášky vytiskne naše základní škola. Rodiče a žáci si poté vyplní jen přední stranu.

3. Kdo mi potvrdí vyplněnou přihlášku?

Přihlášky budou obě stejné (stejné pořadí škol), s originálními podpisy a razítky, přihlášku potvrdí ŘŠ.
Vyplněnou přihlášku případně zkontroluje výchovná poradkyně.


4. Musím mít na všechny SŠ potvrzení lékaře?

Ne, pouze pokud je SŠ požaduje

5. Co přiložím k přihlášce?

Diplomy, ocenění, doporučení z PPP

6. Do jakého data musí být přihlášky podány na SŠ?

Do 1. března 2021

7. Kdo je tam doručí?

Zákonný zástupce žáka, lze zaslat poštou

8. Co je to zápisový lístek a k čemu slouží?

Vydává ho ZŠ, slouží k potvrzení, že žák nastoupí ke studiu na danou SŠ

9. Do kolika pracovních dnů ho musím dát na SŠ?

Zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí, odvolání do 3 pracovních
dnů od obdržení rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí


10. Mohu zápisový lístek ze školy vzít a přenést na jinou školu?

Ne (pouze na základě odvolání)

11. Do kolika dnů musím podat odvolání na školu, na kterou jsem se v 1. kole nedostal/a?

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

12. Kolik přihlášek mohu podat ve 2. kole?

Neomezené množství

13. Kde mohu získat informace?

www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz, www.vyberskoly.cz

14. Na přihlášku se nepíše termín jednotné PZ, ŽÁCI BUDOU NA JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU
POZVÁNI

Žák si vybere a zapíše pouze termín školní přijímací zkoušky - ne státní - pokud ji SŠ bude konat

Osmileté studium: 14. a 15. dubna 2021

Šestileté studium: 14. a 15. dubna 2021

Čtyřleté studium: 12. a 13. dubna 2021

Náhradní termín: 12. a 13. května 2021


15. V letošním roce dochází k určitým výjimkám:

a) při přijímacím řízení se nebude hodnotit vysvědčení z 2. pololetí roku 2019/2020

b) na zadní straně přihlášky proto bude uveden navíc školní rok

c) do 8. března 2021 se mohou ředitelé SŠ rozhodnout na základě počtu podaných přihlášek o tom,
zda budou vyžadovat konání jednotné přijímací zkoušky z M a Čj či budou konat pouze vlastní školní
přijímací zkoušky

d) rozhodnutí z bodu C) se netýká gymnázií – na ta se budou jednotné PZ konat v každém případě.PES MŠMT

Matice opatření pro oblast škostvíINFORMACE MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Ministr školství, mládaže a tělovýchovy České republiky vyzývá ke společnému dodržování základních pravidel:

LETÁK PRO ŽÁKY I. STUPNĚ

LETÁK PRO ŽÁKY II. STUPNĚ

ODKAZY PRO RODIČE

 

.
Soutěžíme online
Soutěžíme online

Tradičně v průběhu školního roku mají naši žáci možnost zúčastnit se řady matematických, logických a jiných soutěží. Tento školní rok je vzhledem k epidemiologické situaci výrazně náročnější, část soutěží se rušila (již na jaře) nebo přesouvala.

Všechny aktuality
Empík cyklista

Ve dnech 21. a 23. září 2021 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili prvního bloku dopravně výchovného programu „Empík cyklista“ na Dopravním hřišti Riviéra, který již několikátým rokem pořádá Městská policie Brno.

Všechny aktuality
Webinář pro rodiče

Dozvíte se v něm, jaké jsou skutečné fyziologické a emoční potřeby dětí a jak je naplňovat. Jak vytvářet a udržovat bezpečné hranice, jak budovat základy pro zdravý vývoj dítěte a harmonické vztahy rodičů s dětmi na celý život.

Všechny aktuality
Vánoční projektový den ve 4. A

Poslední den před vánočními prázdninami naše třída prožila netradičně. Udělali jsme si projektový den, ve kterém se nám všechny předměty prolínaly a spojovalo je téma Vánoc a zvyků v České republice.

Všechny aktuality
Tak už jsme „druhostupňáci”!

Třídy 6. A a 6. B strávily poslední zářijový týden nikoliv v lavicích, ale akčně při stmelování kolektivu. Vzhledem k nejisté situaci jsme sice neodjeli na tradiční adaptační pobyt, ale i tak jsme si užili čtyři dny plné nových zážitků, her a společně strávených chvil.

Všechny aktuality
V​olby do žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhly na Základní škole Brno, Čejkovická 10 volby do žákovského parlamentu, který aktivně působí na škole již několik let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy – zapojování žáků do rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Všechny aktuality
Environmentální projektový den

V měsíci září se pro 4. ročník uskutečnil environmentální projektový den zaměřený na ochranu přírody a krajiny, na rozvoj finanční gramotnosti, kritického myšlení a na vzájemnou spolupráci.

Všechny aktuality
Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Všechny aktuality
LVK 1. stupeň

Ve středu 12. 2. , ve čtvrtek 13. 2. a v pátek 14. 2. 2020 jsme jezdili lyžovat s 1.stupněm do Olešnice na Moravě. Všech 40 dětí bylo moc šikovných, od malých prvňáčků až po veliké páťáky.

Všechny aktuality
Den otevřených dveří

Na ZŠ Brno, Čejkovická 10, proběhl 27. 2. 2020 Den otevřených dveří. Rodiče současných i budoucích žáků si v rámci něj mohli prohlédnout prostory školy, ale především v čase od 8 do 11 hod. měli možnost navštívit výuku v kterékoliv třídě.

Všechny aktuality
Zeměpisná olympiáda 2019/2020

Školní kolo 4. ročníku Zeměpisné olympiády se konalo 19. 12. 2019. Zúčastnilo se ho 19 žáků z 2. stupně. Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií, v rámci kterých řešili zadané úkoly. Nejlepší řešitel z každé kategorie postoupil do okresního kola.

Všechny aktuality
Recitační soutěž

Během měsíce ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň. Školního kola se zúčastnili žáci, kteří byli vybráni z třídních kol.

Všechny aktuality
Vánoční jarmark

V adventním čase se kromě jiných uskutečnila dne 12. prosince i jedna z největších akcí naší základní školy. Vánoční jarmark patří mezi oblíbené tradiční setkání žáků, učitelů a rodičů.

Všechny aktuality
Technické muzeum 7. A

Ve středu 4. 12. 2019 se třída 7. A vydala do Technického muzea. Nejprve si zahráli ve dvojicích únikovou hru, která byla součástí výstavy o železné oponě.

Všechny aktuality
Sametová revoluce

V pátek 15. 11. se na naší škole konal projektový den, během něhož jsme si připomněli události Sametové revoluce a také některé kapitoly z dějin 20. století v Československu.

Všechny aktuality
​Festival Sport Life!

Dne 8. 11. 2019 se třídy 8. A, 6. B a 5. A vypravily na Sport Life! pro mládež. V pavilonu E brněnského výstaviště jsme v úvodní části společně viděli biketrialovou exhibici, vystoupení youtuberky Katky Králové, streetdance, hudební vystoupení Spolu u stolu a představení sportovních hvězd.

Všechny aktuality
Európska Integrácia V4 2019

Dne 12.11 vybraní žáci z druhého stupně a pátých tříd vyrazili do hlavního města Slovenské republiky, Bratislavy. Setkali se zde s dětmi z V4 v Incheba Expo Aréně na výstavišti.

Všechny aktuality
Fablab

20. 11. 2019 třída VIII.A vyrazila do pojízdné digitální dílny Fablab. Tato dílna je velice překvapila a všichni se zaujetím sledovali programování a práci např. na 3D-tiskárně, laserové řezačce, modelovací fréze, termolisu či elektronovém mikroskopu.

Všechny aktuality
Poznávací zájezd do Velké Británie

V polovině října se bezmála čtyřicet žáků druhého stupně vydalo poznávat krásy britských ostrovů, potkávat nové lidi, dozvědět se něco o jejich životě a především pilovat angličtinu v tom nejpůvodnějším možném prostředí.

Všechny aktuality
Florbalový turnaj na ZŠ Čejkovická - ČEJKA CUP

Dne 30. 9. 2019 a 1. 10. 2019 se od časných ranních hodin žáci utkali ve florbalovém turnaji základních škol, zvaném Čejka Cup. Tento turnaj, již tradičně pořádaný naší školou, jsme letošním rokem rozšířili o týmy I. stupně se snahou více zapojit i děvčata.

Všechny aktuality