AES

Naše škola používá informační sytém AES. Tento systém vytváří pomyslný most mezi námi, rodiči a žáky a umožňuje nám rychle komunikovat. Dále přes tento systém řešíme elektronické třídní knihy, omlouvání absencí a další školní agendu.

https://aes.zscejkovicka.cz